Verordening op de heffing en de invordering van rechten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Geldend van 07-12-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van rechten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Citeertitel Verordening Rechten VRR
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet
  2. artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. artikel 4 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2010 nieuwe regeling

06-12-2010

www.veiligheidsregio-rr.nl

12AB101206