Regeling vervallen per 01-04-2019

Toetsingskader verblijfstoeristische accommodaties

Geldend van 26-06-2015 t/m 31-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Toetsingskader verblijfstoeristische accommodaties
Citeertitel Toetsingskader verblijfstoeristische accommodaties
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2015 01-04-2019 nieuwe regeling

16-06-2015

Zandvoortse Courant, 25-06-2015

Onbekend.