Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007

Geldend van 01-02-2017 t/m 07-09-2017

Gemeenteblad 2007

Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting d.d. 27 maart 2007, dS+V 07/1212;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen het hierna volgende:

Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007

Artikel 1

De bruggen en sluizen in de gemeente Rotterdam worden bediend gedurende de tijden, gespecificeerd in de bij dit besluit behorende

bijlagen I en II.

Artikel 2

De bruggen worden buiten de in de bijlage vermelde bedieningstijden gesloten gehouden. Een brug wordt gedurende de bedieningstijden niet bediend indien bediening als gevolg zou hebben dat de desbetreffende brug buiten de bedieningstijd geopend zou zijn.

Artikel 3

In afwijking van de in de bijlagen genoemde tijden, wordt een brug of sluis geopend of gesloten gehouden indien daartoe door de Havenmeester, voor elk geval afzonderlijk, opdracht wordt gegeven.

Artikel 4

De bij dit besluit vastgestelde tijden gelden niet bij ijsgang. Bij ijsgang geschiedt het openen en sluiten van bruggen en sluizen volgens door de Havenmeester naar bevind van zaken gegeven opdrachten.

Artikel 5

In het besluit worden als feestdagen beschouwd Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als 'Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007'.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2007.

De secretaris, De burgemeester,

A.H.P. van Gils I.W. Opstelten

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 9 mei 2007 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), Stadskantoor ingang Rodezand 18, begane grond.

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)

Bijlage I BEDIENINGSTIJDEN BRUGGEN

Naam brug

Bedieningstijden/tijden van opening

Bijzondere

bepalingen

 

 

 

Algemeen geldt voor de bruggen in de Delfshavense Schie, Coolhaven,Oud Delfshaven, de Doenbrug,

Jonkersbrug en Zwethbrug:

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt een brug niet bediend voor 06:00 uur.

 

Op de dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag wordt een brug niet bediend na 22:00 uur.

 

Op 24 en 31 december wordt

een brug niet bediend na 18:00 uur.

Achterhavenbrug

ma t/m vrij:

06:00-07:15 uur

De brug is onbemand.

08:30-16:30 uur

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

18:00-22:00 uur

za:

06:00-20:00 uur

zon- en feestdagen

Van 1 november t/m 31 maart:

geen bediening

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

Admiraliteitsbrug

ma t/m vrij:

09:00-17:00 uur

De brug is onbemand.

18:00-22:00 uur

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Boerengatbrug.

za en zo:

09:00-22:00 uur

                 

Berg- en Broeksebrug

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 nov. t/m 31 maart:

ma t/m za:

09:00-17:00 uur

De brug is onbemand.

zon- en feestdagen:

geen bediening

Bediening op aanvraag met 1 uur

voormelding via telefoonnummer

op informatiebord.

van 1 april t/m 31 oktober:

ma t/m do:

09:00-17:00 uur

vrij en za:

06:00-22:00 uur

zon- en feestdagen:

06:00-22:00 uur

Beukelsbrug

ma:

04:00-07:15 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de

Mathenesserbrug.

8:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de

Mathenesserbrug.

18:00-24:00 uur

za:

00:00-20:00 uur

zon- en feestdagen:

geen bediening

Binnenhavenbrug

ma t/m vrij:

00:00-07:30 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de

Erasmusbrug.

09:00-16:30 uur

18:00-24:00 uur

za en zo:

00:00-24:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of Koninginnebrug.

Boerengatbrug

ma t/m vrij:

00:00-07:00 uur

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding.

09:30-16:30 uur

18:45-24:00 uur

De brug wordt niet bediend bij

gesloten waterkering.

za en zo:

00:00-24:00 uur

Botlekbrug

ma t/m zon:

00:00-24.00 uur

 

Bediening op verzoek.

                       

        

     

             

            

1e Coolhavenbrug

ma:

 

04:00-07:15 uur

 

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de 1e Parkhavenbrug.

 

 

08:30-16:30 uur 

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

di t/m vrij:

 

00:00-07:15 uur

 

08:30-16:30 uur

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

za:

00:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

geen bediening

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Doenbrug

ma:

 

04:00-07:15 uur

 

 

 

09:00-15:45 uur

De brug is onbemand.

 

 

 

17:45-24:00 uur

Bediening op aanvraag met 1 uur

voormelding via de Hogebrug.

 

di t/m vrij:

 

00:00-07:15 uur

 

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Hogebrug of de Spaansebrug of de Oost-Abtsbrug.

 

 

09:00-15:45 uur

 

 

 

17:45-24:00 uur

 

 

za:

 

00:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

 

Erasmusbrug

ma t/m vr:

00:30-05:00 uur

Bediening op verzoek.

Bediening met 1 uur voormelding.

05:00-07:00 uur

Bediening met 1 uur voormelding.

20:00-00:30 uur

(met 1 uur voormelding)

za t/m zo:

 

00:30-05:00 uur

Bediening op verzoek.

Bediening met 1 uur voormelding.

 

 

05:00-07:00 uur

Bediening met 1 uur voormelding.

 

 

 

20:30-00:30 uur

(met 1 uur voormelding) 

ma t/m vr, vaste openingen:

10:00, 11:00, 13:30, 15:00 uur

Buiten de normale dienstregeling kan de brug uitsluitend in bijzondere gevallen, op aanvraag van de Havenmeester, worden geopend. De aanvraag daartoe dient tenminste een uur tevoren te worden ingediend.

 

za t/m zo, vaste openingen:

10:00, 11:00, 13:30, 15:30, 19:00 uur

 

Buiten de normale dienstregeling kan de brug uitsluitend in bijzondere gevallen, op aanvraag van de Havenmeester, worden geopend. De aanvraag daartoe dient tenminste een uur tevoren te worden ingediend.

Grote Wijnbrug

ma t/m vrij:

 

09:00-17:00 uur

 

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.

 

 

18:00-22:00 uur

 

 

za en zo:

09:00-22:00 uur

 

Hogebrug

ma:

 

04:00-24:00 uur

 

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Spaansebrug of de Oost-Abtsbrug of de Doenbrug.

 

di t/m vrij:

 

00:00-24:00 uur

 

 

za:

 

00:00-20:00 uur 

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

geen bediening

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Ibisbrug

ma t/m zo:

  

09:00-22:00 uur

  

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.

 

 

 

 

Jan Kuitenbrug

ma t/m vrij:

  

09:00-17:00 uur

 

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Boerengatbrug.

 

 

18:00-22:00 uur

 

 

za en zo.

09:00-22:00 uur

 

Jonkersbrug

ma t/m vrij:

 

06:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

 

 

za:

 

06:00-20:00 uur

Bediening op aanvraag met 1 uur

voormelding via telefoonnummer

op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

geen bediening

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Koninginnebrug

ma t/m vrij:

 

00:00-07:30 uur

 

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

 

 

09:30-16:30 uur

 

 

 

18:45-24:00 uur

 

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

 

Koningshavenbrug (De Hef)

 

ma t/m zon:

  

00:00-24:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Erasmusbrug.

Lage Erfbrug

ma:

 

04:00-07:15 uur

 

 

 

08:30-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

 

08:30-16:30 uur

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

za:

 

00:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

 

Lodewijk Pincoffsbrug

ma t/m vrij:

 

00:00-07:30 uur

 

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

 

 

09:00-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

 

Mathenesserbrug

ma:

 

04:00-07:15 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Beukelsbrug.

 

 

08:30-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

di t/m vrij:

 

00:00-07:15 uur

 

 

 

08:30-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

za:

 

00:00-20:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

 

Mouterbrug

ma t/m vrij:

 

06:00-22:00 uur

 

 

za:

06:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

geen bediening

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Nassaubrug

ma t/m zo:

09:00-16:30 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Erasmusbrug.

Nieuwe Leuvebrug

ma t/m vrij:

00:00-07:00 uur

 

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding.

 

 

 

09:30-16:30 uur

 

 

 

18:45-24:00 uur

De brug wordt niet bediend bij gesloten waterkering.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

 

Oostbrug

ma t/m vrij:

 

00:00-07:00 uur

De brug is onbemand.

 

 

 

09:00-16:30 uur

 

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Boerengatbrug.

 

 

18:45-24:00 uur

 

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

 

1e Parkhavenbrug

ma:

 

04:00-07:15 uur

 

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de 1e Coolhavenbrug.

 

 

08:30-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

di t/m vrij:

 

00:00-07:15 uur

 

 

 

08:30-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

za:

 

00:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

geen bediening

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Pieter de Hoochbrug

ma:

04:00-07:15 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Parksluizen.

 

 

08:30-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

di t/m vrij:

 

00:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

za:

 

00:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

geen bediening

 

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Piekbrug

ma t/m vrij:

 

00:00-07:30 uur

 

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

 

 

09:00-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

 

Piet Heynsbrug

ma t/m vrij:

za:

06:00-22:00 uur

 

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

 

06:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

geen bediening

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Prinses Irenebrug

van 1 nov. t/m 31 maart:

vaste brugopeningen

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

De brug is onbemand.

 

 

ma t/m za om:

 

09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 uur

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

vaste brugopeningen

 

 

 

ma t/m do om:

 

07:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 19:30 uur

 

 

vrij om:

 

07:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 19:30, 20:30, 21:30 uur

 

 

za, zon- en feestdagen om:

07:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 uur

 

Puntbrug

ma t/m zo:

  

09:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.

Rederijbrug

ma t/m vrij:

 

00:00-07:00 uur 

De brug is onbemand.

 

 

 

09:00-17:00 uur

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.

 

 

18:00-24:00 uur

 

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

 

            

Rijnhavenbrug

ma t/m zo:

00:00-24:00 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of Koninginnebrug.

Rozenburgsesluisbruggen

ma t/m zo:

00:00-24:00 uur

 

Spaansebrug

ma:

 

04:00-07:15 uur

 

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Hogebrug.

 

 

07:45-16:30 uur

 

 

op verzoek éénmaal om:

 

17:00 uur

 

Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om 17:00 uur éénmaal worden geopend.

 

 

17:30-24:00 uur

 

 

di t/m vrij:

 

00:00-07:15 uur

 

 

 

07:45-16:30 uur

 

 

op verzoek éénmaal om:

17:00 uur

 

 

 

17:30-24:00 uur

 

 

za:

 

00:00-20:00 uur

 

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Hogebrug of de Doenbrug of de Oost-Abtsbrug.

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

geen bediening

 

   

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Spanjaardsbrug

ma t/m vrij:

  

09:00-17:00 uur

 

De brug is onbemand.

 

 

18:00-22:00 uur

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Boerengatbrug.

 

za en zo:

09:00-22:00 uur

 

Spoorweghavenbrug

ma t/m vrij:

   

00:00-07:30 uur

 

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

 

 

 

09:00-16:30 uur

 

 

 

18:00-24:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of Koninginnebrug.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

 

V.O.C.-brug

ma t/m vrij:

 

06:00-22:00 uur

 

De brug is onbemand.

 

 

za:

 

06:00-20:00 uur

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

 

 

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

geen bediening

 

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Zuiddiepjebrug

ma t/m zo:

00:00-24:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Erasmusbrug.

Zwethbrug

ma t/m vrij:

 

06:00-22:00 uur

  

De brug is onbemand.

 

 

za:

 

06:00-20:00 uur

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

geen bediening

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

     

    

Bijlage II BEDIENINGSTIJDEN SLUIZEN

Naam sluis

Bedieningstijden/tijden van opening

Bijzondere bepalingen

Bergsluis

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

   

van 1 nov. t/m 31 maart:

ma t/m za:

09:00-17:00 uur

zon- en feestdagen:

geen

bediening

De sluis is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur

voormelding via telefoonnummer

op informatiebord.

van 1 april t/m 31 oktober:

ma t/m do:

09:00-17:00 uur

vrij en za:

06:00-22:00 uur

zon- en feestdagen:

06:00-22:00 uur

Berg- en Broekse Verlaat

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 nov. t/m 31 maart:

ma t/m za:

09:00-17:00 uur

zon- en feestdagen:

geen bediening

De sluis is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur

voormelding via telefoonnummer

op informatiebord.

van 1 april t/m 31 oktober:

ma t/m do:

09:00-17:00 uur

vrij en za:

06:00-22:00 uur

zon- en feestdagen:

06:00-22:00 uur

Boterdorpse Verlaat

 

geen bediening

De sluis is geheel buiten gebruik.

 

Grote Hartelsluis

De sluis is gesloten,

maar wordt geopend

tegelijkertijd met de opening

van de Hartelbrug.

 

Scheepvaart die in verband met de hoogte van het schip door de sluis vaart dient rekening te houden met de bedieningstijden en aanvraagtermijn voor opening van de Hartelbrug. De aanvraag voor bediening moet tenminste twee uur tevoren worden aangevraagd bij de Rozenburgsesluis.

Tussen 22.00 en 6.00 uur geldt een voormelding van vier uur.

Grote Parksluis

van 1 nov. t/m 31 maart:

ma:

04:00-24:00 uur

Op de eerste werkdag na een

erkende feestdag, wordt de sluis

niet bediend voor 06:00 uur.

Op 24 en 31 december wordt

de sluis niet bediend na 18:00 uur.

di t/m vrij:

00:00-24:00 uur

za:

00:00-20:00 uur

zon- en feestdagen:

geen bediening

van 1 april t/m 31 oktober:

ma:

04:00-24:00 uur

di t/m vrij:

00:00-24:00 uur

Op de dag voorafgaand aan

Hemelvaartsdag wordt de sluis

niet bediend na 22:00 uur.

za:

00:00-20:00 uur

zon- en feestdagen:

11:00-19:00 uur

Op zaterdag en zon- en feestdagen is de laatste invaart voor schutten 15 minuten voor einde bedieningstijd.

   

Kleine Parksluis

van 1 nov. t/m 31 maart:

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de sluis niet bediend voor 06:00 uur.

ma:

04:00-24:00 uur

di t/m vrij:

00:00-24:00 uur

za:

00:00-20:00 uur

zon- en feestdagen:

geen bediening

Op 24 en 31 december wordt

de sluis niet bediend na 18:00 uur.

van 1 april t/m 31 oktober:

ma:

04:00-24:00 uur

di t/m vrij:

00:00-24:00 uur

Op de dag voorafgaand aan

Hemelvaartsdag wordt de sluis

niet bediend na 22:00 uur.

za:

00:00-20:00 uur

Op zaterdag en zon- en feestdagen is de laatste invaart voor schutting 15 minuten voor einde bedieningstijd.

zon- en feestdagen:

11:00-19:00 uur

Kralingse Verlaat

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 nov. t/m 31 maart:

ma t/m za:

09:00-17:00 uur

zon- en feestdagen:

geen bediening

De sluis is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur

voormelding via telefoonnummer

op informatiebord.

van 1 april t/m 31 oktober:

ma t/m do:

09:00-17:00 uur

vrij en za:

06:00-22:00 uur

zon- en feestdagen:

06:00-22:00 uur

Rozenburgsesluis

ma t/m zo:

00:00-24:00 uur