Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Etten-Leur
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur
Citeertitel Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie 2012-A gemeente Etten-Leur en de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012-A gemeente Etten-Leur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad 2014, Nr 81906

SL