Regeling vervallen per 04-07-2019

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente

Geldend van 24-03-2016 t/m 03-07-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet,
  2. Gemeentewet ,
  3. Wet gemeenschappelijke regelingen,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze nieuwe versie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente betreft een technisch noodzakelijke aanpassing, naar aanleiding van de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015. Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Staatscourant, nummer 15705 Deze regeling is geheel opnieuw vastgeslt in een nieuwe publicatie met ingang van 4 juli 2019

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016 04-07-2019 wijziging artikel(en)

09-12-2015

Staatscourant, nummer 15705

PS/2015/866
05-04-2005 24-03-2016 nieuwe regeling

02-02-2005

Provinciaal Blad 2005-39

-