Regeling vervallen per 05-12-2020

Verordening winkeltijden Landsmeer 2014

Geldend van 17-06-2014 t/m 04-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Landsmeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening winkeltijden Landsmeer 2014
Citeertitel Verordening winkeltijden Landsmeer 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet
  2. Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden Landsmeer 2010.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2014 05-12-2020 Nieuwe regeling

06-06-2014

Gemeenteblad 2014-33333

Onbekend