BELEIDSRICHTLIJNEN RECLAME, UITSTALLINGEN, TERRASSEN

Geldend van 15-01-2015 t/m heden

Intitulé

BELEIDSRICHTLIJNEN RECLAME, UITSTALLINGEN, TERRASSEN

BELEIDSRICHTLIJNEN

RECLAME, UITSTALLINGEN, TERRASSEN

Stationsstraat, Ermelo

1. INLEIDING

De aantrekkingskracht van een centrumgebied staat of valt voor veel mensen met sfeer en uitstraling, maar ook met de kwaliteit van het onderhoud van de omgeving. Met dit in het achterhoofd is het centrum van Ermelo onder de loep genomen.

De langgerektheid van het centrumgebied, van het historische deel bij het Weitje tot en met het Stationsplein en de schakeling van straten daartussen met flauwe bochten is een belangrijke karakteristiek van Ermelo. Dit gebied vormt het hart van het dorp.

De richtlijnen beeldkwaliteit zijn een middel om, in aanvulling op de herinrichting van de openbare ruimte, grip te krijgen op de ‘couleur locale’ van dit hart van Ermelo. Niet alleen voor haar inwoners en ondernemers, maar juist voor de bezoekers, die in de zomer hun vakantie doorbrengen in en rond Ermelo. Voorop staat dat het centrum een multifunctioneel gebied is en een solide basis vormt voor het voorzieningenniveau (inclusief horeca), een breed winkelaanbod, een hoogwaardige (woon)omgeving voor bewoners en werknemers en een plek waar bezoekers aangenaam kunnen recreëren.

Aspecten die een grote rol spelen bij de beeldkwaliteit van ‘het hart’ zijn de panden die het winkelgebied vormgeven. In dit document wordt ingezoomd op de beeldkwaliteit van reclame-uitingen, uitstallingen en terrassen. De aanleiding voor het opstellen hiervan vormen de herinrichting van de openbare ruimte van de Stationsstraat, welke voortkomt uit het Masterplan en Centrumplan. In de komende periode wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld welke ingaat op gevels en architectuur, welke een cruciale rol spelen bij de beleving en sfeer van het centrum.

Echter, de architectuur van individuele panden kan al snel ondergesneeuwd raken bijvoorbeeld door reclame-uitingen en massieve luifels. Voor de individuele ondernemer is het echter onmiskenbaar van belang herkenbaar te zijn en zich te profileren. ‘Opvallen’ is een relatief begrip. Maar al te vaak is te zien dat gevelreclame inzet wordt van een onbedoelde wedloop ten opzichte van de buren. De verblijfskwaliteit voor de consument, en daarmee voor de individuele winkelier, is er echter bij gebaat als er een hoogwaardig en aangenaam totaalbeeld is. Rust in de reclame-uitingen is essentieel voor een hoog beeldkwaliteitsniveau. Hierdoor is in de toekomst de unieke verzameling van architectuur van de panden weer duidelijk beleefbaar.

Om de gewenste situatie uit de richtlijnen beeldkwaliteit te realiseren, is ervoor gekozen om de visie uit de richtlijnen beeldkwaliteit voor reclame-uitingen, uitstallingen en terrassen onder te brengen in de Algemene Plaatselijke Verordening en de daarbij horende beleidsregels. Deze richtlijnen gelden (vooralsnog) niet voor de Markt en de Branderskamp (“de Verbinding”).

Dit document met Richtlijnen Beeldkwaliteit staat niet op zichzelf. Het sluit aan bij de Welstandsnota gemeente Ermelo (herziening 2007), Beeldkwaliteitplan omgeving Oude Kerk - het Weitje (1996) en Masterplan Centrum Ermelo (2012).

2. RICHTLIJNEN RECLAME-UITINGEN

Hoewel reclame, luifels en uitstallingen misschien op het eerste gezicht ondergeschikte elementen lijken, kan vooral een optelsom ervan grote invloed hebben op het beeld van het pand en van de straat als geheel. Uitgangspunt is dat er voldoende mogelijkheden en ruimte ontstaat voor individuele expressie van winkels via reclame-uitingen. Het hoogwaardig (historisch) karakter van het straatbeeld en de architectuur van het individuele pand dienen tegelijkertijd in stand te blijven.

algemene richtlijnen:

 • -

  reclame-uitingen dienen een positieve bijdrage te leveren aan het gebouw, de omgeving en het straatbeeld;

 • -

  reclame-uitingen volgen of onderstrepen de architectuur van het pand;

 • -

  reclame-uitingen verstoren nooit de architectonische relatie tussen begane grond en bovenverdiepingen;

 • -

  reclame-uitingen mogen de kwaliteit van het pand of de omgeving niet overschreeuwen;

 • -

  reclame-uitingen worden integraal meegenomen in het ontwerpproces bij nieuwbouw en verbouw;

 • -

  de locatie van de reclame-uitingen beperkt zich tot de begane grond of de overgang naar de eerste verdieping (met uitzondering van haaks banier).

toegestane vormen van reclame-uitingen

De diverse vormen van reclame-uitingen hebben een verschillende uitwerking op de beoogde rust in het straatbeeld. Haakse reclame is bijvoorbeeld ingrijpender in het straatbeeld dan platte gevelreclame. Dit komt door de coulissewerking (ophopend effect) die uitgaat van een verzameling aan haakse reclame-uitingen. In het algemeen kan gesteld worden dat de voorkeur uitgaat naar reclame-uitingen die de architectuur van de gevel ondersteunen. Bijvoorbeeld door het niet plaatsen van een lichtbak als reclame-uiting, maar te kiezen voor losse letters. Dit geldt zowel voor platte gevelreclame als het beplakken van de winkelruit.

Per reclame-uiting gelden specifieke regels. Deze geven ruimte en vrijheid voor eigen invulling. Elke ondernemer kan die reclame-uitingen kiezen die het beste passen bij zijn/haar wensen.

platte gevelreclame:

 • -

  gevelreclame-uitingen worden zo vlak mogelijk tegen de gevel geplaatst;

 • -

  1 platte gevelreclame per winkelgevel (per bedrijf / functie / ingang) is toegestaan, -uitsluitend op de begane grond van de voorgevel(s);

 • -

  de gevelreclame-uiting (naam/logo) is toegestaan op de scheiding tussen begane grond en eerste verdieping;

 • -

  de gevelreclame-uiting (naam/logo) is maximaal 40 centimeter hoog;

 • -

  de gevelreclame-uiting (naam/logo)is maximaal 200 cm breed (losse letters 240 cm); bij een lange naam kan hier uitzondering op worden gemaakt;

 • -

  de naam / het logo en eventuele merknamen zijn toegestaan op de winkelruit;

 • -

  90% van de winkelruit is transparant; dit geldt voor de materiaalkeuze van de ruit, het beplakken aan de binnen- en aan de buitenzijde van de ruit;

 • -

  op de winkelruit is het gebruik van losse letters verplicht.

platte banieren:

Met banieren worden de zeildoeken reclame-uitingen bedoeld, die zijn gespannen in een metalen frame of tussen twee bevestigingsbuizen.

 • -

  gevelreclame-uitingen worden zo vlak mogelijk tegen de gevel geplaatst;

 • -

  1 platte gevelreclame per winkelgevel (per bedrijf / functie / ingang) is toegestaan, uitsluitend op de begane grond van de voorgevel(s);

 • -

  de gevelreclame-uiting (naam/logo) is toegestaan op de scheiding tussen begane grond en eerste verdieping;

 • -

  het formaat van een banier (inclusief frame) als platte gevelreclame is gelijk aan andere platte gevelreclame: maximaal 40 centimeter hoog en maximaal 200 centimeter breed; bij een lange naam kan hier een uitzondering op worden gemaakt.

haakse gevelreclame:

 • -

  er dient gebruik te worden gemaakt van frames in één van de volgende maten: 60 x 40 cm, 40 x 60 cm of 50 x 50 cm;

 • -

  om de doorloop niet te belemmeren moet de onderkant van het reclamebord op minimaal 220 cm hoogte hangen;

 • -

  haakse banier en haakse gevelreclame kunnen niet allebei gebruikt worden, het is een keuze voor de een of de ander;

 • -

  maximaal 1 haakse gevelreclame per volle 5 meter strekkende gevel.

haakse banieren:

Met banieren worden de zeildoeken reclame-uitingen bedoeld, die zijn gespannen in een metalen frame of tussen twee bevestigingsbuizen.

 • -

  de maximale afmeting (inclusief bevestiging en frame) is 40 centimeter breed en 250 centimeter hoog;

 • -

  om de doorloop niet te belemmeren moet de onderkant van het frame op minimaal 220 cm hoogte hangen;

 • -

  haakse banier en haakse gevelreclame kunnen niet allebei gebruikt worden, het is een keuze voor de een of de ander;

 • -

  maximaal 1 haakse banier per volle 5 meter strekkende gevel.

vlaggen:

 • -

  vlaggen zijn niet toegestaan in combinatie met haakse reclame of bevestigd aan dichte luifels;

 • -

  er is per 25 strekkende meter winkelgevel aan de voorzijde maximaal één aan de gevel bevestigde vlag of één losstaande vlaggenmast op het eigen terrein toegestaan;

 • -

  vlaggen dienen verwijderd te worden buiten de openingstijden;

 • -

  de maximale afmeting van een vlag bevestigd aan de winkelgevel is 70x100 centimeter;

 • -

  de maximale afmeting van een vlag aan een staande mast van maximaal 8 meter is 100/150 cm bij 300 cm.

verlichting bij reclame of aan de gevel:

 • -

  verlichting die geïntegreerd is in de reclame-uiting of een spot die deze aanlicht is toegestaan;

 • -

  verlichting bevestigd aan de gevel, welke losstaat van enige reclame-uiting (zoals lichtslangen) is alleen toegestaan in de kerstperiode en dient daarna weer verwijderd te worden;

 • -

  knipperende (neon) verlichting is niet toegestaan.

luifels:

Een luifel mag alleen worden gebruikt voor beschutting, bescherming van koopwaar e.d. en moet zijn vormgegeven als een lichte en elegante constructie. Aangezien luifels vaak zijn aangebracht om reclame-uitingen op te kunnen etaleren, gelden hiervoor de volgende richtlijnen:

 • -

  de huidige luifels kunnen behouden blijven, maar bij aanpassing van de gevel is de maximummaat voor een nieuwe gesloten luifel maximaal 40 cm diep en het boeibord maximaal 25 cm hoog; de diepte van transparante luifels is maximaal 120 cm, hieraan bevestigd is een massief boeibord niet toegestaan;

 • -

  luifels zijn alleen toegestaan boven etalageruiten en gevelopeningen;

 • -

  om de doorloop niet te belemmeren moet de onderkant van het frame op minimaal 220 cm hoogte hangen;

 • -

  een luifel mag niet doorlopen over meerdere gevels (het respecteren van de verticale geleding van de gevels);

 • -

  luifels zijn niet toegestaan als ze primair dienen als herkenningsobject en/of drager van reclame-uitingen en/of als ze zijn vormgegeven als massieve dichte constructies;

 • -

  luifels bij hoekpanden mogen alleen worden toegepast aan de voorzijde van het pand (om de hoek doorzetten van de constructie is niet toegestaan);

 • -

  reclame-uitingen bovenop of onderaan de luifel zijn niet toegestaan, reclame-uitingen op het boeibord van de luifel zijn alleen in de vorm van geschilderde teksten of losse letters toegestaan, mits beperkt van afmetingen in relatie tot de luifel;

 • -

  transparante of gesloten luifels kunnen niet gecombineerd worden met haakse reclame of vlaggen / banieren.

zonwering:

 • -

  de maximale uitsteekmaat voor zonwering is 220 cm, afgestemd op toegestane rijbewegingen;

 • -

  om de doorloop niet te belemmeren moet de onderkant van het frame op minimaal 220 cm hoogte hangen;

 • -

  zonneschermen zijn niet toegestaan boven een parkeerplaats of rijweg;

 • -

  zonneschermen zijn niet toegestaan als ze bevestigd worden aan luifels;

 • -

  een naam/logo op de volant of onderste markies van de zonwering is toegestaan.

rolluiken:

Rolluiken hebben een functionele waarde voor het beveiligen van panden. Echter, ze hebben een negatieve invloed op de sfeer van de straat buiten winkeltijden. Bestaande rolluiken kunnen behouden blijven, echter bij het plaatsen van nieuwe rolluiken dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

 • -

  rolluiken zijn alleen toegestaan op de begane grond, ter beveiliging van panden;

 • -

  rolluiken dienen aan de binnenzijde van de ramen te worden aangebracht;

 • -

  gesloten rolluiken zijn niet toegestaan, rolluiken dienen minimaal 50% open te zijn;

 • -

  de afwerking en kleur van de rolluiken dient aan te sluiten bij het totale gevelbeeld.

3. RICHTLIJNEN UITSTALLINGEN

Een vorm van reclamevoering die veel voorkomt in Ermelo, is de aanwezigheid van reclameborden en uitstallingen op straat. Het komt het meest voor in het kernwinkelgebied, maar ook in de overgangszone bevinden zich ondernemers die gebruik maken van de openbare ruimte voor hun (mobiele) reclame-uitingen. Dit heeft grote gevolgen voor het straatbeeld en de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast vormen deze borden en uitstallingen hinderlijke obstakels voor het passerend publiek; niet in de laatste plaats voor ouderen, visueel gehandicapten en rolstoelgebruikers. Daarom wordt gepleit voor een regulering, door uitstallingen en reclames in een zone van 100 cm vanuit de gevel toe te staan. De zone wordt gemarkeerd in de verharding.

uitstallingen in de vorm van stoepborden:

 • -

  uitstallingen in de vorm van stoepborden zijn toegestaan over de gehele lengte van de gevel met een diepte van maximaal 100 cm; deze zone wordt in de bestrating gemarkeerd;

 • -

  de stoepborden hebben een maximale afmeting van 70 centimeter breed en 100 centimeter hoog;

 • -

  de stoepborden zijn verzorgd en ordelijk van karakter;

 • -

  de stoepborden mogen alleen tijdens openingstijden op straat staan.

uitstallingen in de vorm van vitrines, etalages of uitverkoop-bakken:

 • -

  uitstallingen in de vorm van vitrines, etalages of uitverkoop-bakken zijn verzorgd en ordelijk van karakter;

 • -

  uitstallingen in de vorm van vitrines, etalages en uitverkoop-bakken zijn toegestaan over de gehele lengte van de gevel met een diepte van maximaal 100 cm; deze zone wordt in de bestrating gemarkeerd;

 • -

  uitstallingen hebben een maximale hoogte van 120 cm;

 • -

  uitstallingen mogen alleen tijdens openingstijden op straat staan.

uitstallingen in een andere vorm:

 • -

  uitstallingen zijn toegestaan over de gehele lengte van de gevel met een diepte van maximaal 100 cm; deze zone wordt in de bestrating gemarkeerd;

 • -

  uitstallingen in de vorm van een ijsje (bij IJssalon), patatzak (bij cafetaria) en dergelijke zijn alleen bij een cafetaria o.g. toegestaan en niet bij andere horecagelegenheden of winkels en hebben een maximale hoogte van 180 cm;

 • -

  uitstallingen met reclame-uitingen zoals fietsen/bakfietsen, sculpturen, speeltoestellen of uit het raam hangende uitstallingen zijn niet toegestaan;

 • -

  uitstallingen in de vorm van aardappels/groente/fruit zijn alleen toegestaan bij een groentewinkel;

 • -

  bloembakken zijn toegestaan mits deze van hoogwaardig materiaal gemaakt zijn en maximaal 50 bij 100 cm in het grondvlak zijn en 80 centimeter hoog; bloembakken mogen alleen gevuld zijn met levend plantmateriaal (geen plastic bloemen);

 • -

  uitstallingen mogen alleen tijdens openingstijden op straat staan.

3. RICHTLIJNEN TERASSEN

Terrassen leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstraling en de sfeer van de gebouwen en de openbare ruimte. Echter, zij kunnen ook hinderlijk zijn door plaatsing op een verkeerde plek of een te grote omvang. Het plaatsen van terrassen dient te geschieden op plekken die daar de ruimte voor bieden. De voorkeur wordt gegeven aan straatverbredingen of pleinvormige ruimtes. Als terrassen op het trottoir geplaatst worden, dient dit niet ten koste te gaan van het doorgaande wandelverkeer. De daadwerkelijke realisatie van de locaties voor terrassen moet nog getoetst worden binnen de planologische kaders van de gemeente.

Op het gebied van terrassen zijn twee soorten te onderscheiden: het winter- en zomerterras.

Het winterterras (ook wel gevelterras genoemd):

 • -

  kan het hele jaar door aanwezig zijn;

 • -

  bevindt zich direct tegen de gevel van het bijbehorende horecabedrijf, en eindigt bij het doorstroomgebied voor de voetganger. Dit doorstroomgebied is op trottoirs minimaal 1,50 meter breed en op pleinen 1,5 meter of minimaal 3,50 meter (wanneer dit een route is voor hulpdiensten) breed;

 • -

  is niet breder dan het desbetreffende horecabedrijf.

Het zomerterras (ook wel eilandterras genoemd):

 • -

  is alleen aanwezig in het seizoen (1 maart tot 1 november);

  bevindt zich ‘als een eiland’ in een grotere open ruimte, in de nabijheid van het bijbehorende horecabedrijf;

 • -

  is vaak een uitbreiding op het winterterras en bevindt zich aan de andere zijde van het doorstroomgebied voor de voetganger. Dit doorstroomgebied is op trottoirs minimaal 1,50 meter breed en op pleinen 1,5 meter of minimaal 3,50 meter (wanneer dit een route is voor hulpdiensten) breed;

 • -

  is niet breder dan het desbetreffende horecabedrijf.

Voor het opstellen van terrassen kan per deelgebied van de Stationsstraat een principe worden afgesproken. Deze deelgebieden zijn gekozen door hun verkeerskundige functie of karakter. In het algemeen kan gesteld worden dat voor de delen van de Stationsstraat waar autoverkeer is toegestaan, de mogelijkheid bestaat om een winterterras langs te gevel op te stellen en een zomerterras op de strook waar ook parkeervoorzieningen en bomen zich bevinden. Dan wordt dus een parkeerplaats ‘uitgeruild’ tegen een zomerterras. Voorwaarde is dat dit past binnen en is afgestemd met het parkeerbeleid. Deze terrassen bevinden zich altijd in nabijheid van het desbetreffende pand en zijn niet breder dan het desbetreffende horecabedrijf.

De Stationsstraat is opgedeeld in drie deelgebieden:

 • A.

  Stationsstraat: kruising Julianalaan – kruising Horsterweg

 • B.

  Stationsstraat: kruising Horsterweg – kruising Rietlaan

 • C.

  Stationsstraat: kruising Rietlaan – Raadhuisplein

De getekende principe-inrichtingen dienen voor het hele desbetreffende deel van de Stationsstraat.

Zowel bestaande als nieuwe horecagelegenheden vallen hier onder.

Pleinen en kruisingen:

Daarnaast bezit Ermelo een aantal pleinen (Raadhuisplein, de Enk (Pauwenplein) en Molenaarsplein) en vorkvormige kruisingen welke plek (kunnen) bieden aan terrassen. Op deze pleinen kan langs de gevel een winterterras worden opgesteld. Het zomerterras bevindt zich op het pleinvlak, in nabijheid van het desbetreffende pand.

Bij het Raadhuisplein gaat het om het eventueel opstellen van zomerterrassen door:

 • -

  ingebruikname van de zuidelijke kop van het pleinvlak;

 • -

  ‘inruilen’ van parkeerplaatsen langs de rand van het plein (mits dit past binnen en is afgestemd met het parkeerbeleid).

Bij de Enk (het Pauwenplein) gaat het om het eventueel opstellen van zomerterrassen door:

 • -

  ingebruikname van het pleinvlak is toegestaan op het plein (voor maximaal 1/5 van het pleinvlak per horecagelegenheid, totale bedekking van het plein maximaal 3/5) en het pleinvlak in de winkelhof (geheel);

 • -

  opstellen van het terras van de horecagelegenheden aan de noordzijde in een strook op straat gelegen tussen het pleinvlak en het winterterras. Tussen zomer- en winterterras dient een doorstroomgebied van minimaal 1,50 meter vrijgehouden te worden. Tussen zomerterras en pleinvlak (gemarkeerd met andere verharding) dient in verband met hulpdiensten een doorstroomgebied van minimaal 3,50 meter vrijgehouden te worden.

Bij het Molenaarsplein gaat het om het eventueel opstellen van zomerterrassen nabij de Molen direct aan de gevel van het desbetreffende pand. De vorkvormige kruisingen bieden beide ruimte voor een aantal eventuele locaties voor zomerterrassen. Deze zijn aangegeven op de hiernaast weergegeven illustratie. ’t Weitje is een gebied waar winterterrassen een plek kunnen vinden direct aan gevel van de individuele panden. De openbare ruimte (stoepen, grasveld) blijft vrij van permanente terrassen.

richtlijnen terrassen

Om met een goed ingericht terras de ruimtelijke kwaliteit te verhogen dienen de volgende richtlijnen met betrekking tot de terrasinrichting in acht te worden genomen:

terrasmeubilair (stoelen en tafels):

 • -

  terrasmeubilair is uniform en past bij het karakter en de sfeer van de omgeving;

 • -

  terrasmeubilair is gemaakt van hoogwaardige materialen die duurzaam zijn (zowel in materiaalkeuze als slijtvastheid en behouden kwalitatieve uitstraling) : bijvoorbeeld rotan, hout en staal in gedempt kleurgebruik (geen uitbundig kleurgebruik). Bijvoorbeeld goedkoop ogende plastic stoelen zijn niet toegestaan;

 • -

  terrasmeubilair wordt na sluitingstijd binnen opgeslagen of blijft in terrasopstelling staan; het is niet toegestaan de meubelen te stapelen en/of met zeil te overspannen.

parasols:

 • -

  parasols van hoge kwaliteit zijn toegestaan, ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, hebben een gedempt kleurgebruik (geen uitbundig kleurgebruik) en passen bij het overige terrasmeubilair;

 • -

  parasols hebben een maximale doorsnede van 600 cm, op de parasols zijn geen reclame-uitingen toegestaan; bedrijfsnaam of logo kan worden toegevoegd in losse letters binnen een oppervlak van maximaal 60 bij 60 cm;

 • -

  parasols mogen niet voorzien zijn van wanden of dergelijke constructies;

 • -

  parasols kunnen op eenvoudige wijze worden verwijderd, waarna geen obstakels achterblijven of schade ontstaat aan de ondergrond. De verankering van de parasols is verzonken in de verharding van de openbare ruimte bij het winterterras. Dit dient afgestemd te worden met het ontwerp, uitvoering en beheer van de openbare ruimte.

bloembakken:

 • -

  als onderdeel van het terrasmeubilair zijn deze met mate toegestaan;

 • -

  bloembakken zijn toegestaan mits deze van hoogwaardig materiaal gemaakt zijn en maximaal 50 bij 100 cm in het grondvlak zijn en 80 centimeter hoog; bloembakken mogen alleen gevuld zijn met levend plantmateriaal (geen plastic bloemen).

windschermen / terrasafscheidingen:

 • -

  bloembakken als terrasafscheidingen zijn niet toegestaan;

 • -

  worden alleen toegestaan aan de twee zijden van het winterterras aan de rand van het desbetreffende pand; de terraszijde langs het doorstroomgebied blijft vrij van windschermen;

 • -

  zijn maximaal 1,80 meter hoog waarvan de onderste 80 cm ondoorzichtig kan zijn;

 • -

  profielen van de windschermen bestaan uit hoogwaardige materialen: hout, staal of aluminium; de schermen zelf bestaan uit glas of glas met daaronder aluminium/staal/ hout (onderste 80 cm); kleurstelling past bij het overige terrasmeubilair en bestaat uit natuurlijke kleuren (geen uitbundig kleurgebruik);

 • -

  reclame-uitingen op windschermen zijn niet toegestaan; naam of logo kan in losse letters worden toegevoegd en mag niet meer dan 10% van elk scherm beslaan.

overig terras meubilair (bijvoorbeeld kinderstoelen, lounge-zakken, etc.)

 • -

  is niet voorzien van reclame-uitingen en naam / logo van het bedrijf of enig ander bedrijf;

 • -

  past qua kleurstelling bij het terrasmeubilair.

5. VOORBEELDVISUALISATIES

(zie bijlage pdf-bestand)

6. OVERGANGSRECHT

1.

Alle nieuwe (gevel)reclames, uitstallingen en/of terrassen en vervangende/ gewijzigde (gevel)reclames, uitstallingen en/of terrassen die geplaatst of aangebracht worden na de nulmeting moeten voldoen aan de criteria, genoemd in onderhavig beleid;

2.

Voor de bestaande terrassen, verleende vergunningen en ingediende aanvragen op het moment van de nulmeting geldt:

 • i.

  bij het vervangen of wijzigen van dit terras moet het vervangende/ gewijzigde terras voldoen aan onderhavig beleid;

 • ii.

  alle bestaande onvergunde terrassen die voldoen aan de nieuwe criteria, worden ambtshalve vergund (“gelegaliseerd”);

 • iii.

  voor alle bestaande onvergunde terrassen, aangebracht voor de nulmeting, die niet voldoen aan onderhavig beleid, geldt een overgangstermijn van twee jaar. Deze termijn gaat in vanaf het moment van inwerkingtreding van onderhavig beleid.

3.

Voor alle bestaande uitstallingen en op de grond staande reclameborden geldt een overgangsperiode van twee maanden na de nulmeting, waarin de vergunning kan worden aangevraagd. Na afloop van deze termijn moeten alle uitstallingen voldoen aan onderhavig beleid. Deze termijn van twee maanden geldt niet, als dit in het belang van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de doorloop voor blinden en slechtzienden niet gewenst is.

Ondertekening

COLOFON
bronnen
Welstandsnota gemeente Ermelo (herziening 2007)
Beeldkwaliteitplan omgeving Oude Kerk - het Weitje (1996)
Masterplan Centrum Ermelo (2012)
Voorontwerp openbare ruimte Centrum Ermelo (MTD landschapsarchitecten, 2013)
opdrachtgever
gemeente Ermelo
Raadhuisplein 2
3851 NT Ermelo
opdrachtnemer
MTD landschapsarchitecten
Zuid-Willemsvaart 142
5211 NW ‘s-Hertogenbosch
- definitief concept versie 4 -
25 juli 2014
‘s-Hertogenbosch

Bijlage 1. RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT STATIONSSTRAAT ERMELO

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT STATIONSSTRAAT ERMELO