Regeling vervallen per 01-01-2018

Regeling Natuurlijk Spelen in Hoorn 2015-2017

Geldend van 28-07-2015 t/m 31-12-2017

Intitulé

Regeling Natuurlijk Spelen in Hoorn 2015-2017

Zaaknummer:1185896

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelezen het voorstel van Stadsontwikkeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving

 • -

  Regeling Natuurlijk Spelen in Hoorn 2015-2017

gelet op:

 • -

  het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 van de Gemeentewet

Besluit:

tot het vaststellen van de regeling Natuurlijk Spelen in Hoorn 2015-2017

Regeling Natuurlijk Spelen in Hoorn 2015-2017

1. PROBLEEMSTELLING

De gemeente Hoorn wil graag door middel van een financiële bijdrage de aanleg van natuurspeelplekken stimuleren. De gedachten hierbij zijn dat natuurlijk spelen kinderen uitdaagt om te bewegen, het meer variatie en creativiteit in het spelen brengt, het bijdraagt aan socialer spelen, het kinderen in contact brengt met de natuur en het een rol kan spelen in natuureducatie. Voor deze stimulans wordt een regeling in het leven geroepen.

2. BELEIDSCRITERIA

Het verzoek voor de aanleg van een natuurspeelplek of -speeltoestel wordt door inwoners of instellingen zoals scholen ingediend. Maximaal 50% van de beschikbare middelen kan naar scholen gaan.

Instellingen die een aanvraag indienen genereren samen met ouders inkomsten voor het project en/of schrijven fondsen aan. De begroting dient dit duidelijk te maken.

Aanvragen van inwoners dienen op draagvlak in de buurt te rekenen. De aanvraag dient dit duidelijk te maken. Inwoners die een aanvraag indienen leveren een bijdrage aan de totstandkoming van de speelplek of het toestel, financieel, bijvoorbeeld door het aanschrijven van fondsen en/of in natura, bijvoorbeeld door te helpen bij het realiseren of het daadwerkelijke plaatsen ervan. Er worden afspraken gemaakt over het onderhoud.

3. BESCHIKBAAR BEDRAG

Er is jaarlijks een bedrag van € 20.000,- beschikbaar. Hiervan gaat maximaal 50% naar scholen.

 • ·

  Voor instellingen kan maximaal 50% van de kosten voor de aanleg van een natuurspeelplek op het terrein bijgedragen worden. De maximale bijdrage is € 5.000,- per locatie. De instelling wordt eigenaar van de speelvoorziening en is volledig verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Vernieuwing van de natuurspeelplek of -voorziening is ook voor rekening van de aanvrager.

 • ·

  Voor initiatieven van inwoners kan 100% van het benodigde bedrag bijgedragen worden, maar er wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de speelplek of het toestel en het onderhoud. De maximale bijdrage is € 5.000,- per initiatief.

Indien het totaal beschikbare bedrag van een bepaald jaar is uitgegeven kunnen er geen initiatieven meer gefinancierd worden.

4. WIJZE VAN TOEKENNING

Het verzoek van een instelling dient te zijn voorzien van een duidelijke omschrijving/ontwerp van de natuurspeelplek en een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven.

Verzoeken van inwoners zijn voorzien van een locatie-aanduiding, het soort/type speelvoorziening, een beschrijving van de doelgroep en een indicatie van het draagvlak.

Aldus vastgesteld d.d. 7 juli 2015

College van burgemeester en wethouders

de secretaris,                       de burgemeester,

Regeling bijdrage initiatieven op het gebied van natuurlijk spelen

De gemeente Hoorn wil graag door middel van een financiële bijdrage de aanleg van natuurspeelplekken stimuleren. De gedachten hierbij zijn dat natuurlijk spelen kinderen uitdaagt om te bewegen, het meer variatie en creativiteit in het spelen brengt, het bijdraagt aan socialer spelen, het kinderen in contact brengt met de natuur en het een rol kan spelen in natuureducatie. Voor deze stimulans wordt een regeling in het leven geroepen.

De voorziening

Het verlenen van een financiële bijdrage voor de aanleg van een natuurspeelplek of een -speeltoestel. Het verzoek voor de aanleg van een natuurspeelplek of -speeltoestel wordt door inwoners of instellingen ingediend. Van de aanvragers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de realisatie van de natuurspeelplek of het -speeltoestel, financieel en/of in natura.

Toekenningscriteria

 • -

  De financiële bijdrage is bedoeld voor initiatieven van inwoners en instellingen zoals scholen.

 • -

  Instellingen die een aanvraag indienen genereren samen met kinderen en ouders inkomsten voor het project en/of schrijven fondsen aan. De begroting dient dit duidelijk te maken.

 • -

  Aanvragen van inwoners dienen op draagvlak in de buurt te rekenen. De aanvraag dient dit duidelijk te maken.

 • -

  Inwoners die een aanvraag indienen, leveren een bijdrage aan de totstandkoming van de speelplek of het toestel. Financieel, bijvoorbeeld door het aanschrijven van fondsen en/of in natura, bijvoorbeeld door te helpen bij het realiseren of het daadwerkelijke plaatsen ervan. Ook wordt er verwacht dat men een bijdrage levert aan het onderhoud van de speelplek.

Beschikbaar bedrag

Er is jaarlijks een bedrag van € 20.000,- beschikbaar. Hiervan gaat maximaal 50% naar scholen.

Voor instellingen kan maximaal 50% van de kosten voor de aanleg van een natuurspeelplek op het terrein bijgedragen worden. De maximale bijdrage is € 5.000,- per locatie. De instelling wordt eigenaar van de speelvoorziening en is volledig verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Vernieuwing van de natuurspeelplek of -voorziening is ook voor rekening van de aanvrager.

Voor initiatieven van inwoners kan 100% van het benodigde bedrag bijgedragen worden, maar er wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de speelplek of het toestel . De maximale bijdrage is € 5.000,- per initiatief.

Indien het totaal beschikbare bedrag van een bepaald jaar is uitgegeven kunnen er geen initiatieven meer gefinancierd worden.

Wijze van toekenning

Het verzoek van een instelling dient te zijn voorzien van een duidelijke omschrijving/ontwerp van de natuurspeelplek en een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven.

Verzoeken van inwoners zijn voorzien van een locatie-aanduiding, het soort/type speelvoorziening, een beschrijving van de doelgroep en een indicatie van het draagvlak.

Looptijdregeling

De regeling geldt voor de periode 2015-2017.

____________

1 Zie ook : toekenningscriteria