Mandaatbesluit inzake de Sanitaire controle van schepen

Geldend van 23-07-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit inzake de Sanitaire controle van schepen
Citeertitel Mandaatbesluit inzake de Sanitaire controle van schepen
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 57, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid en de bevoegdheid als bedoeld in artikel 7 van de Regeling publieke gezondheid, betreffende de sanitaire controle van schepen;
  2. artikel 14 van de Wet publieke gezondheid, betreffende de uitvoering van gemeentelijke taken door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD);
  3. artikel 4, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant, betreffende de opdracht van onder andere de gemeente Moerdijk aan de GGD om de gemeentelijke taken in de Wet publieke gezondheid uit te voeren;
  4. artikel 10:3 Algemene Wet Bestuursrecht, betreffende de mogelijkheid tot het verlenen van mandaat.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2015 Nieuwe Mandaatbesluit

09-07-2015

Moerdijkse Bode week 30, 2015

Onbekend