Regeling vervallen per 01-04-2021

Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds

Geldend van 18-05-2016 t/m 31-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds
Citeertitel Proof of Principle Fonds
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp sociaal-economische zaken
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2016 01-04-2021 nieuwe regeling

10-02-2015

Provinciaal Blad, 2016, 2761

Onbekend
13-05-2015 18-05-2016 Nieuwe regeling

10-02-2015

Provinciaal Blad, 2015, 2496

Onbekend