Aanwijzingsbesluit hondenuitloopplaats 2015

Geldend van 22-07-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hondenuitloopplaats 2015

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Bergen op Zoom;

Overwegende dat het noodzakelijk is in verband met de handhaving van de openbare orde gebieden aan te wijzen waar het een eigenaar of een houder van een hond toegestaan is de hond los te laten lopen maar wel onverminderd de verplichting vastgelegd in artikel 2:71 Algemene Plaatselijke Verordening (APV), dat de eigenaar of houder van een hond zorg dient te dragen dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd ook op deze terreinen, van kracht blijft;

Besluit:

Gelet op artikel 2:70, tweede lid APV aan te wijzen onderstaande terreinen (zoals deze zijn weergegeven in het blauw op de kaarten “Hondlosloopterreinen Bergen op Zoom Noord” en ´Hondlosloopterreinen Bergen op Zoom Zuid” behorende bij dit besluit) als terreinen waarop het toegestaan is een hond los te laten lopen:

 • 1.

  In de kern Bergen op Zoom: het plantsoen aan de Grensweg, groenstrook aan de Groenplaats, groenstrook aan de Burgemeester Wittelaan, plantsoen aan de Denemarkenstraat, gehele Meilustbos, Wilhelminaveld, Garnizoenspad, plantsoen aan de Vijverberg Zuid, in het Anton van Duinkerkpark het deel van het park tussen het nieuwe fietspad en de Zoom, aan de noordzijde van het park, plantsoen in het A.M. de Jongpark (zijde Marslaan), groenstrook aan het Raccordementspad, het gebied tussen de Goudbaard, Kromme Lindert, Antwerpsestraatweg en de Markiezaatsweg, plantsoen aan de Hazelnoot, plantsoen hoek Aletta Jacobstraat/Schaepmanlaan, Piuspark (omheind gedeelte), Heiningenflats groenstrook langs Rangweg-Oost, het op Landgoed Lievensberg het aangewezen pad, plantsoen tussen de Guido van Gezellelaan en de Burgemeester Blomlaan, de groenstrook tussen de spoorlijn en de Langeweg/Markgravenlaan, de bermen van de Oude Huijbergsebaan, Klein Molenbeekseweg, plantsoen aan het Poppendijke, de bermen langs de Plaatvliet, de groenstrook nabij de Tureluur, Kijk in de Pot veldje tussen Markiezaatsweg en Retranchement en het veld gelegen tussen de Gertrudisboulevard en de Scheldelaan en het Surfstrand aan de Boulevard in de periode 1 oktober tot en met 30 maart;

 • 2.

  In de kern Halsteren: het terrein aan de Steenbergseweg langs het terrein van de Kock taxi’s en Touringcars, terrein tussen de Tholenseweg en de Franckenberg en ter hoogte van de kruising met Jannelandseweg, terrein aan de Beeklaan (gedeelte bos nabij het Sportpark), groenstrook tussen de Zoutendamsweg en Kapitein Sichtermanstaat, groenstrook tussen de Langstraat, Biezenbaan en Rode Schouw, groenstrook gelegen tussen het parkeerterrein van de tennisvereniging “De Melanen” en de kanovijver en het terrein hoek Langstraat-Melanenweg (ingang Langstraat) groenstrook gelegen de tussen de Schansbaan en de A4 ter hoogte van Fort Rovere;

 • 3.

  In de kern Lepelstraat: het terrein aan de Zoekweg nabij de bouwkeet van de Leutige Bouwers en het braakliggend terrein aan de Burgemeester Heldenslaan

 • 4.

  In de kern Heimolen: de grasvlakte hoek Huijbergsebaan en Molenzichtweg.

Dit besluit in werking te laten treden op de achtste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom d.d. 7 juli 2015

secretaris, burgemeester,

Mevr. mr. A.C. Spindler Dhr. dr. F.A. Petter

Bijlage 2 Hondenuitloopplaats 2

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1 Hondenuitloopplaats 1

afbeelding binnen de regeling