Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Someren 2014

Geldend van 24-07-2015 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Someren 2014
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Someren 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. Wet op de expertisecentra
  3. Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op het moment dat deze verordening in werking treedt wordt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Someren 2002/2 ingetrokken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2015 01-01-2022 Nieuwe regeling

26-06-2014

Officiële bekendmakingen, 16-07-2015

Onbekend