Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016
Citeertitel Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën en economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geenn

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 Nieuw

07-07-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 10-07-2015

433965