Regeling vervallen per 01-01-2022

Referendumverordening Alkmaar 2015

Geldend van 17-06-2015 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Referendumverordening Alkmaar 2015
Citeertitel Referendumverordening Alkmaar 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2015 01-01-2022 nieuwe regeling

04-06-2015

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-52708.html, 16-06-2015

Onbekend.