Regeling vervallen per 27-07-2023

Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Studietoeslag Wijdemeren 2015

Geldend van 26-06-2018 t/m 26-07-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Studietoeslag Wijdemeren 2015
Citeertitel Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Studietoeslag Wijdemeren 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet, art. 8a eerste lid, aanhef onder a, c, d, en e; art. 10b, vierde lid.
  2. artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet
  3. artikel 10b van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2018 01-01-2018 27-07-2023 Wijziging artt. 1 en 13

08-03-2018

gmb-2018-133933

Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Studietoeslag Wijdemeren 2015
15-07-2015 01-07-2015 26-06-2018 Nieuwe regeling

28-05-2015

Gemeenteblad, 2015, 62977

Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Studietoeslag Wijdemeren 2015