Toegangs- en gedragsregels Poort van Heusden

Geldend van 30-06-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Toegangs- en gedragsregels Poort van Heusden
Citeertitel Toegangs- en gedragsregels Poort van Heusden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Burgerlijk Wetboek
  2. Visserijwet
  3. Wegenverkeerswet 1994
  4. Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2014
  5. Afvalstoffenverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2015 nieuw

23-06-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 29-06-2015

436252