Regeling vervallen per 01-07-2019

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 - 2019 De Ronde Venen

Geldend van 05-08-2017 t/m 30-06-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 - 2019 De Ronde Venen
Citeertitel Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 De Ronde Venen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-11069

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Huisvestingswet 2014, art. 4
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2017 01-07-2017 01-07-2019 Tweede wijziging; artt. 1.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.4.1, 2.4.2 en 2.5.5; toelichting

29-06-2017

gmb-2017-136785

Onbekend
01-09-2016 01-07-2016 05-08-2017 diverse wijzigingen, zie bijlage Verduidelijking techn aanp HV verordening

07-07-2016

Gemeenteblad, nr. 117172, 25 augustus 2016

0043/16
01-07-2015 01-07-2016 nieuwe regeling

11-06-2015

Gemeenteblad, nr. 57828, 29 juni 2015

Onbekend