Mandaatinstructie Dagelijks Bestuur en Voorzitter Stroomopwaarts MVS 2015

Geldend van 22-06-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatinstructie Dagelijks Bestuur en Voorzitter Stroomopwaarts MVS 2015
Citeertitel Mandaatinstructie Dagelijks Bestuur en Voorzitter Stroomopwaarts MVS 2015
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Gemeenteblad 2015-26
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-24088 exb-2018-24089

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 10:6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2015 Onbekend

18-05-2015

www.maassluis.nl en www.overheid.nl

Gemeenteblad 2015-26