Aanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Geldend van 20-06-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Gedeputeerde Staten van Zeeland, 

Gelet op artikel 1.7 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016

Besluiten: 

  • 1.

    Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016 zijn belast de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

  • 2.

    De inhoud van dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 juni 2015
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
A.W. Smit, secretaris.
Uitgegeven, 19 juni 2015.
De secretaris,A.W. Smit.