Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014

Geldend van 18-06-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014
Citeertitel Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-12263

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014, art. 5.1
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:4, lid 2
  3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2015 nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad, 2015, 53749

Collegebesluit, 2015, 546185