Klachtenverordening Waterschap De Dommel 2015

Geldend van 28-03-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap De Dommel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Klachtenverordening Waterschap De Dommel 2015
Citeertitel Klachtenverordening Waterschap De Dommel 2015
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp klachten
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, hfdst. 9
  2. Waterschapswet, art. 77
  3. artikel 78 van de Waterschapswet
  4. artikel 79 van de Waterschapswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2019 Wijziging

27-02-2019

wsb-2019-2824

Z56429/B873
01-08-2015 28-03-2019 nieuwe regeling

15-07-2015

Waterschapsblad, 2015, 1176

Onbekend.