Bouw verordening

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bouw verordening
Citeertitel Bouwverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art 108
  2. Gemeentewet, art 147
  3. Woningwet, art 8
  4. http://wetten.overheid.nl/BWBR0035826/2014-11-29

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2018 wijziging art. 1.1 Hfdst 2 paragraaf 5 vervalt

27-09-2018

gmb-2018-215133

BM1802763
01-11-2015 01-07-2018 wijziging art 9.1 t/m 9.8

24-09-2015

Gemeenteblad

BM1501325
03-07-2012 01-11-2015 nieuwe regeling

03-07-2012

gemeentelijke website

BM1200814