Regeling vervallen per 09-09-2017

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

Geldend van 05-03-2015 t/m 08-09-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp gemeenschappeijke regeling
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De GR is aangegaan door de colleges en burgemeester van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2015 09-09-2017 Nieuwe regeling

11-03-2015

Staatscourant 6160, 4 maart 2015

.