Deelverordening behorende bij de Algemene Subsidieverordening 2015

Geldend van 28-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Deelverordening behorende bij de Algemene Subsidieverordening 2015
Citeertitel Deelverordening gemeente Hoorn 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 630 sociaal cultureel werk
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentwet, art. 149
  2. Awb, titel 4.2 en 4.3
  3. Algemene Subsidieverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2023 01-01-2021 Aanpassing onderdeel E Beleidsterrein Sport

20-04-2021

gmb-2023-84991

Onbekend.
13-06-2015 01-01-2015 28-02-2023 nieuwe regeling

14-04-2015

Gemeenteblad 52119

1128707