Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Hattem

Geldend van 10-06-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hattem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Hattem
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Hattem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Ambtenarenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2015 Nieuwe verordening

11-05-2015

2015-23/11