Marktreglement gemeente Moerdijk

Geldend van 11-06-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Marktreglement gemeente Moerdijk
Citeertitel Marktreglement gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente Moerdijk
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2015 Nieuwe regeling

01-06-2015

Moerdijkse Bode week 24, 2015

Onbekend