Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Druten

Geldend van 04-06-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Druten
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Druten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 213a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2015 Nieuwe regeling

28-05-2015

Publicatie in elektronisch gemeenteblad op 3 juni 2015

n.v.t.