Tweede wijziging Beleid artikel 13b Opiumwet gemeente Heusden

Geldend van 01-06-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Tweede wijziging Beleid artikel 13b Opiumwet gemeente Heusden
Citeertitel Tweede wijziging Beleid artikel 13b Opiumwet gemeente Heusden
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beleid artikel 13b Opiumwet gemeente Heusden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2015 Diverse

28-05-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 1-6-2015

434673