Verordening op het Inwonerinitiatiefvoorstel

Geldend van 28-05-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het Inwonerinitiatiefvoorstel
Citeertitel Verordening op het Inwonerinitiatiefvoorstel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2015 01-04-2015 Onbekend

16-03-2015

Digitaal gemeenteblad, 27 mei 2015

Onbekend