Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan en de gemeente Leeuwarden

Geldend van 01-06-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leeuwarden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan en de gemeente Leeuwarden
Citeertitel Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan en de gemeente Leeuwarden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-20809

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2015 Nieuwe regeling

07-04-2015

GVOP (staatscourant): 2 mei 2015

-