Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 juni 1987 ter uitvoering van de artikelen 2 en 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu (A.B. Saba 1987, no. 11)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 juni 1987 ter uitvoering van de artikelen 2 en 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu

Artikel 1

Het Saba Marine Park wordt onderverdeeld in de navolgende zones:

 • a.

  een zone voor algemeen gebruik, gelegen langs de kust van Torrens Point (coördinaten 17° 38.70 N, 63° 15.18 W) tot Fort Bay (coördinaten 17° 36.90 N, 63° 15.08 W) gerekend langs Flat Point;

 • b.

  vijf zones voor duikrecreatie, gelegen langs de kust, van Tent Bay (17° 37.00 N, 63° 15.30 W) tot Ladder Bay (17° 37.83 N, 63° 15.50 W), gerekend in noordelijke richting; rond Diamond Rock (17° 38.81 N, 63° 15.40 W); rond Man of War Shoal (17° 38.77 N, 63° 15.36 W); op en rond de onderzeese berg ten westen van Ladder Bay (17° 37.94 N, 63° 16.43 W); en gelegen op en rond de onderzeese berg ten westen van Well's Bay (17° 38.70 N, 63° 15.91 W);

 • c.

  drie ankerzones, gelegen langs de kust, van Fort Bay (17° 36.90 N, 63° 15.08 W) tot Tent Bay (17° 37.00 N, 63° 15.30 W), bij Ladder Bay, langs de kust gelegen van 17° 37.83 N, 63° 15.50 W tot 17° 37.95 N, 63° 15.43 W; en bij Well's Bay, langs de kust gelegen van 17° 38.37 N, 63° 15.23 W tot 17° 38.48 N, 63° 15.22 W;

 • d.

  een zone voor algemeen recreatief gebruik, gelegen langs de kust vanaf de ankerzone bij Ladder Bay (17° 37.95 N, 63° 15.43 W) tot aan Torrens Point (17° 38.70 N, 63° 15.18 W).

Artikel 2

Onverlet latende de verbodsbepalingen van de Verordening Marien Milieu zijn in de in artikel 1 sub b bedoelde zones bovendien de volgende bepalingen van kracht:

 • a.

  het vissen in de duikrecreactiezones met welke middelen ook is verboden, met uitzondering van het vissen met lijnen of hengels vanaf de kust, en behalve het slepen voorzover dit de veiligheid van zich in of onder water bevindende duikers niet in gevaar brengt;

 • b.

  het is verboden te ankeren in de duikrecreatiezones behoudens in de situaties als bedoeld in artikel 9, 2e lid van de Verordening Marien Milieu.

Artikel 3

De gebruikersheffing als bedoeld in artikel 13, 4e lid van de Verordening Marien Milieu wordt als volgt vastgesteld:

 • a.

  USD 1.00 of Naf. 1,80 per SCUBA duiker per duik; en

 • b.

  USD 1.00 of Naf. 1,80 per snorkelduiker per bezoek aan Saba.

Artikel 4

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen kan worden aangehaald als ‘Eilandsbesluit Marien Milieu’. Het treedt inwerking met ingang van 13 juli 1987.