Regeling vervallen per 19-12-2019

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Geldend van 01-01-2015 t/m 18-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Castricum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
Citeertitel AVOI
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Belemmeringenwet Privaatrecht, artikel 1
  2. Telecommunicatiewet, artikel 5.2
  3. Telecommunicatiewet, artikel 5.4, vierde lid
  4. Gemeentewet, artikel 149
  5. Gemeentewet, artikel 154
  6. Gemeentewet, artikel 156
  7. Gemeentewet, artikel 229

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Telecommunicatieverordening 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 19-12-2019 Nieuwe regeling

03-07-2014

gmb-2014-76369

Onbekend.