Beleidsregels leerlingenvervoer Peel en Maas

Geldend van 23-05-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels leerlingenvervoer Peel en Maas
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer Peel en Maas
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp leerlingenvervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
  2. Artikel 4 Wet op het primair onderwijs
  3. Artikel 4 Wet op de expertisecentra
  4. Artikel 4 Wet op het voortgezet onderwijs
  5. Artikel 24 Verordening leerlingenvervoer Peel en Maas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2017 nieuwe versie regeling

22-05-2017

GVOP, www.peelenmaas.nl

1894/2017/1082126
07-05-2015 23-05-2017 nieuwe regeling

28-04-2015

elektronisch gemeenteblad week 19, 2015

1894/2015/632716