Algemene Subsidieverordening gemeente Elburg 2015

Geldend van 01-05-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Elburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening gemeente Elburg 2015
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp subsidie, bijdrage
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015 Nieuwe regeling

13-04-2015

Gemeenteblad 2015, 35241

Onbekend