Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Vaals

Geldend van 01-05-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Vaals
Citeertitel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Vaals
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 82
  2. Gemeentewet, art. 83
  3. Gemeentewet, art. 84
  4. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, art. 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rechtspositie raadsleden 2006. Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015 01-07-2014 nieuwe regeling

13-04-2015

Gemeenteblad, 2015, 36430

Onbekend.