Beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij schaarste

Geldend van 26-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij schaarste
Citeertitel Beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij schaarste
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2021 Tweede partiële herziening

16-03-2021

wsb-2021-3523

Geen
15-02-2017 26-03-2021 Paragraaf 4.1

30-01-2017

Waterschapsblad, 2017, 1345

Geen.
05-03-2015 15-02-2017 Nieuwe regeling

03-03-2015

Waterschapsblad 1076, 05-03-2015

Geen.