Regeling vervallen per 18-12-2018

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Dronten 2015

Geldend van 14-04-2015 t/m 17-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Dronten 2015
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Dronten 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp openbare gezondheid, veiligheid en zedelijkheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de lijkbezorging, art. 35
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2015 18-12-2018 nieuwe regeling

26-03-2015

Gemeenteblad d.d. 13-04-2015, nr. 30725

B15.000106