APV: Aanwijsbesluit beperking verkeer in natuurgebieden (art. 5:33)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit beperking verkeer in natuurgebieden (art. 5:33)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 5:33 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

BESLUIT:

De als zodanig ter plaatse aangewezen ruiterpaden in natuurgebieden worden aangewezen als terreinen waar met een paard gereden mag worden. Van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen wordt geen gebruik gemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014
de directeur/secretaris, de burgemeester
drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo