APV: Aanwijsbesluit ligplaats woonschepen en overige vaartuigen (art. 5:25)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit ligplaats woonschepen en overige vaartuigen (art. 5:25)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

BESLUIT

Ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente, openbare orde, volksgezondheid, veiligheid en milieuhygiëne worden kanaal de Noordervaart en rivier de Maas, voorzover gelegen binnen de grenzen van de gemeente Peel en Maas en met uitzondering van de jachthaven aan de Ondersteweg in Kessel en de passantenhaven aan de Loswal in Kessel, aangewezen als openbaar water waar het verboden is een ligplaats met een vaartuig in te nemen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014
de directeur/secretaris, de burgemeester
drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo