APV: Aanwijsbesluit parkeren van grote voertuigen (art. 5:8)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit parkeren van grote voertuigen (art. 5:8)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

BESLUIT

Gelet op de algemene behoefte aan parkeerruimte en vanwege de aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente is het verboden grote voertuigen te plaatsen binnen alle bebouwde kommen van de gemeente Peel en Maas, met uitzondering van de aangewezen parkeerplaatsen voor grote voertuigen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014
de directeur/secretaris, de burgemeester
drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo