APV: Aanwijsbesluit kampeermiddelen (Art. 5:6)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit kampeermiddelen (art. 5:6)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

BESLUIT

Vanwege de aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente en gelet op de beschikbare parkeerruimte worden alle wegen in bebouwde kommen van de gemeente Peel en Maas aangewezen als wegen waarop het verboden is langer dan 3 achtereenvolgende dagen kampeermiddelen te plaatsen. Ontheffingen worden niet verleend.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014
de directeur/secretaris, de burgemeester
drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo