APV: Nadere regels vestiging seksinrichting (art. 3:3)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

APV: Nadere regels vestiging seksinrichting (art. 3:3)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

BESLUIT:

Seksinrichtingen hebben een regionale uitstraling. De vestiging van seksinrichtingen moet dan ook in een regionale kader geplaatst worden. Door de gemeenten in Noord-Limburg is afgesproken, dat de aanwezige seksinrichtingen als maximum aantal worden aangehouden. Voor Peel en Maas betekent dit een maximum van 1 inrichting.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014
de burgemeester
W.J.G. Delissen - van Tongerlo