APV: Aanwijsbesluit bedelarij (art. 2:65)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit bedelarij (art. 2:65)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

BESLUIT:

Alle bebouwde kommen van Peel en Maas worden aangewezen als gebieden waar het verboden is te bedelen. Bedelen wordt beschouwd als een onnodige en onwenselijke activiteit en kan leiden tot een verstoring van de openbare orde door passanten agressief en hinderlijk aan te klampen, te intimideren, de weg te versperren of te volgen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014
de directeur/secretaris, de burgemeester
drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo