APV: Aanwijsbesluit verboden drankgebruik (art. 2:48)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit verboden drankgebruik

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Gelet op

artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

BESLUIT

Uit een oogpunt van handhaving van de openbare orde alsmede in het belang van alcoholmatiging zijn voorheen alle bebouwde kommen, de oevers van de Maas en de oevers van de Noordervaart, voor zover gelegen binnen de gemeentegrenzen, aangewezen als gebieden waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014
de directeur/secretaris, de burgemeester
drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo