Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling

Geldend van 10-04-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling
Citeertitel Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie, natuur en landschap
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145 en art. 152

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2015 Nieuwe regeling

26-09-2014

Provinciaal Blad, 2015, 1900

Onbekend