Regeling vervallen per 01-01-2024

Erfgoedverordening gemeente Landgraaf 2015

Geldend van 16-04-2015 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 10-02-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Landgraaf
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Erfgoedverordening gemeente Landgraaf 2015
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Landgraaf 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 12 Monumentenwet
  2. artikel 15 Monumentenwet
  3. artikel 38 Monumentenwet
  4. artikel 149 Gemeentewet
  5. artikel 2.1 Wabo
  6. artikel 2.2 Wabo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2015 10-02-2015 01-01-2024 Nieuwe regeling

10-02-2015

Gemeenteblad nr. 29092

Onbekend