Regeling vervallen per 16-12-2016

Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieen van afvalstoffen, de al dan niet afzonderlijke inzameling van afvalstoffen en de met deze activiteiten verband houdende bescherming van het milieu

Geldend van 01-03-2012 t/m 15-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Olst-Wijhe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieen van afvalstoffen, de al dan niet afzonderlijke inzameling van afvalstoffen en de met deze activiteiten verband houdende bescherming van het milieu
Citeertitel Afvalstoffenverordening van de gemeente Olst-Wijhe
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.23, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012 16-12-2016 Artikel 10

20-02-2012

Huis-aan-Huis, 29-02-2012

Raadsstuk 12.005902
24-12-2009 01-03-2012 Nieuwe regeling

14-12-2009

Huis-aan-Huis, 23-12-2009

Onbekend