Beleidsregel voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen in de openbare ruimte

Geldend van 09-04-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen in de openbare ruimte
Citeertitel Beleidsregel voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen in de openbare ruimte
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp terrassen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-45457

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
  2. Artikel 2:10 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening
  3. Artikel 160 gemeentewet juncto het Burgerlijk wetboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2015 nieuwe regeling

31-03-2015

electronisch gemeenteblad

1894/2015/619490