Archiefverordening gemeente Teylingen 2015

Geldend van 10-04-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Archiefverordening gemeente Teylingen 2015
Citeertitel Archiefverordening gemeente Teylingen 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Archiefwet 1995, art. 30, eerste lid 
  2. Archiefwet 1995, art. 32, tweede lid 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt per 10-04-2015 de Archiefverordening Teylingen 2007.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2015 nieuwe regeling

26-03-2015

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-28170.html, 02-04-2015

133681