Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Citeertitel Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 3, 21

15-06-2022

prb-2023-12566

PZH-2022-80611967
23-03-2023 01-01-2024 artikel 9

15-06-2022

prb-2023-2024

2022-806119678
10-09-2022 23-03-2023 artikel 21

15-06-2022

prb-2022-10823

2022-806119678
01-01-2019 10-09-2022 Wijziging van artikelen 9, 22; de bijlage wordt vervangen door een nieuwe bijlage

17-10-2018

prb-2018-9481

PZH-2018-660199227
27-02-2015 01-01-2019 wijziging van art. 4; art. 9; art. 21. Vervallen is art. 12.

19-02-2003

Prov. Blad 2015, nr. 998

DOS-2014-0002534
12-01-2010 01-01-2010 27-02-2015 wijziging van art. 1; art. 3; art. 4; art. 21. Vervallen zijn de artikelen 19, 20 en 24.

19-02-2003

Prov. Blad 2010, nr. 2

dos